Ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων ΣΟΧ 3/2023 του Δήμου Πέλλας για την πρόσληψη σχολικών καθαριστριών 2023-2024

Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων – προσληπτέων της ΣΟΧ 3/2023.

Διαβάστηκε 941 φορές