ΣΟΧ 1/2024 - Ανάρτηση οριστικών πινάκων μοριοδότησης για τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους περιόδου 2023 - 2024

Από τον 1ο πίνακα που ακολουθεί θα προσληφθούν οι 14 ΠΦΑ που είχαν ανεργία ως βασικό προσόν για την μοριοδότησή τους και με υπολογιζόμενη την εμπειρία τους στα προγράμματα ΠΑγΟ και από τον 2ο πίνακα για ποσοστό 20% των θέσεων αυτών δεν προσμετρούνται τα μόρια προϋπηρεσίας και θα προσληφθούν 4 ΠΦΑ.

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

1. Τζούρος Κωνσταντίνος

26,99

2. Χαρπίδης Ιωάννης

26,74

3. Μπάρμπας Αναστάσιος

25,54

4. Αγιαννίδου Αναστασία

20,99

5. Μαυρίδου Σωτηρία

16,44

6. Δαρδανελιώτης Μιχάλης

12,27

7. Καλαϊτζής Στυλιανός

10,52

8. Ίσκος Αθανάσιος

8,86

9. Τσάκος Θεοφάνης

7,07

10. Τσαλικίδης Βασίλειος

7,03

11. Νίρλας Στυλιανός

3,98

12. Κουτσός Ηλίας

3,96

13. Βοτάρης Δημήτρης

   3,95

14. Μανουσαρίδου Σοφία

   3,48

15. Γεωργίου Νίκος

   3,46

16. Μωυσιάδου Ελισάβετ

   2,81

17. Μπαλάσκας Δημήτρης

   2,29

18. Πούφλη Μαρία

   2,22

19. Καρακατσάνη Αναστασία

   2,20

20. Κάμτσης Εμμανουήλ

   2,15

21. Μπαμπαλή Ευανθία

΄   2,13

22. Αλμπάνη Αγγελική

   1,54

23. Εφραιμίδου Ευδοξία

   1,27

24. Κωτσόπουλος Μιχαήλ

   0,63

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

1. Χαρπίδης Ιωάννης

3.74

2. Μανουσαρίδου Σοφία

3,48

3. Δαρδανελιώτης Μιχάλης

3,47

4. Γεωργίου Νίκος

3,46

5. Τζούρος Κωνσταντίνος

3,29

6. Μωυσιάδου Ελισάβετ

2,81

7. Μπαλάσκας Δημήτρης

2,29

8. Τσάκος Θεοφάνης

2,27

9. Ίσκος Αθανάσιος

2,26

10. Τσαλικίδης Βασίλειος

        2,23

11. Πούφλη Μαρία

   2,22

12. Καρακατσάνη Αναστασία

   2,20

13. Νίρλας Στυλιανός

   2,18

14. Κουτσός Ηλίας

   2,16

15. Βοτάρης Δημήτρης

   2,15

16. Κάμτσης Εμμανουήλ

   2,15

17. Μπάρμπας Αναστάσιος

   2,14

18. Μαυρίδου Σωτηρία

   2,14

19. Μπαμπαλή Ευανθία

   2,13

20. Καλαϊτζής Στυλιανός

΄   2,12

21. Αγιαννίδου Αναστασία

   1,79

22. Αλμπάνη Αγγελική

   1,54

23. Εφραιμίδου Ευδοξία

   1,27

24. Κωτσόπουλος Μιχαήλ

   0,63

Διαβάστηκε 673 φορές