Περιληπτική διακηρυξη εκμίσθωσης Δημοτικού Αναψυκτηρίου Μελισσίου

Ο Δήμαρχος Πέλλας
Διακηρύττει ότι:

 

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία , κατόπιν της υπ αριθμ. 38/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, η εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου , που βρίσκεται στο πάρκο της Τοπικής Κοινότητας Μελισσίου του Δήμου Πέλλας , για διάρκεια έξι (6) ετών, με πρώτη προσφορά μηνιαίου μισθώματος το ποσό των διακοσίων πενήντα ( 250,00 €) Ευρώ.

Κατεβάστε την περιληπτιική διακήρυξη.
Διαβάστηκε 2395 φορές