Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην γέφυρα της τοπ. κοιν. Δυτικού

Ο Δήμος Πέλλας προκηρύσσει πρόχειρο  διαγωνισμό με προσφορά ενιαίο ποσοστό έκπτωσης  (άρθρ. 5  του Ν.3669/08) για την εκτέλεση του έργου: .

"Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης στην γέφυρα της τοπ. κοιν. Δυτικού"  Α.Μ. 13/2011.


Πρ/σμού: 44.806,92 €  (με Φ.Π.Α.)

Κατεβάστε την περιληπτική διακήρυξη.

Διαβάστηκε 2295 φορές