Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Ο Δήμαρχος Πέλλας διακηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος (αναψυκτηρίου) της κοινότητας Λιπαρού:
Ο Δήμαρχος Πέλλας προκηρύσσει φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση τμήματος οικοπέδου εμβαδού 2.900 τ.μ. του αριθ. 221β Ο.Τ. της κοινότητας Γιαννιτσών του Δήμου…
Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για να κάνετε λήψη των αρχείων.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ/ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «ΛΙΠΑΡΟΥ - ΑΠΟΤΟΜΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ» της 26/07/2022 με αριθμό πρωτ:16868  
Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 3870/2010 (Α'138 ) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Ο Δήμος Πέλλας προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ…
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ/ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «KΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ - ΘΕΟΤΟΚΙΑ» της 20/07/2022 με αριθμό πρωτ:16242  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ/ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ – ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ» της 20/07/2022 με  αριθμό πρωτ:16444
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ/ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «ΛΑΚΚΑΣ - ΜΠΑΜΠΙΑΝΗ» ΤΗΝ 13, 14, 15/08/2022
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ/ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «Αγίου Παντελεήμονος - Αθυριώτικα 2022» της κονότητας Αθύρων, με αριθμό πρωτ. 14919/04.07.2022.
Σελίδα 1 από 93