Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ/ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ – ΑΠΟΚΕΦΑΛΙΣΗ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ» της 20/07/2022 με  αριθμό πρωτ:16444
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ/ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «ΛΑΚΚΑΣ - ΜΠΑΜΠΙΑΝΗ» ΤΗΝ 13, 14, 15/08/2022
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ/ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «Αγίου Παντελεήμονος - Αθυριώτικα 2022» της κονότητας Αθύρων, με αριθμό πρωτ. 14919/04.07.2022.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ/ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «Αγίας Παρασκευής» της κονότητας Νέας Πέλλας, με αριθμό πρωτ. 14918/04.07.2022.
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων ΣΟΧ 1/2022 του Δήμου Πέλλας για την πρόσληψη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για 8 μήνες.
Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων για απόδοση θέσης στη θρησκευτική εμποροπανήγυρη "Αγίας Κυριακής" στην Κρύα Βρύση, της επεξεργασίας και αξιολόγησης αυτών, προβαίνουμε στη…
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «Αγίας Κυριακής - Κρύας Βρύσης» της με αριθμό πρωτ. 13699/21.06.2022.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου» της με αριθμό πρωτ. 13590/20.06.2022.
Σελίδα 8 από 99