ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Πέλλας προκηρύσσει
ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση του έργου:
«Επισκευή φράγματος Αθύρων»

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

H Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας καλεί τους ενδιαφερόμενους που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας να υποβάλλουν προσφορά για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης έτους 2020, όπως αυτά περιγράφονται και προϋπολογίζονται στον παρακάτω πίνακα.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

O Πρόεδρος του Kέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης , Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Πέλλας

Ανακοινώνει
Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. , που εδρεύει στα Γιαννιτσά με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Παροχή ιατροφαρμακευτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας στους ηλικιωμένους, μέλη του ΚΑΠΗ, συνταγογράφηση φαρμάκων και επιπλέον παροχές συμβουλών σε θέματα υγείας».

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Kέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προστασίας & Προσχολικής Αγωγής (ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α.) Δήμου Πέλλας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών στα τμήματα των παιδικών σταθμών και ΚΑΠΗ του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α Δήμου Πέλλας για το έτος 2020 που αφορούν:

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις