Μετά τη λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων για απόδοση θέσης στη θρησκευτική εμποροπανήγυρη "Αγίας Κυριακής" στην Κρύα Βρύση, της επεξεργασίας και αξιολόγησης αυτών, προβαίνουμε στη διαμόρφωση της κατάστασης αιτούντων.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «Αγίας Κυριακής - Κρύας Βρύσης»
της με αριθμό πρωτ. 13699/21.06.2022.
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ ΑΓΟΡΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ «Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου»
της με αριθμό πρωτ. 13590/20.06.2022.
Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις