ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ               

Γιαννιτσά  13/11/2012

Αριθ.Πρωτ:259   
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                       
ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ               

Γιαννιτσά  14/11/2012

Αριθ.Πρωτ:261    
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                       
ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
Σελίδα 4 από 5