ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Σχολείων της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Πέλλας.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης   και λοιπών σχολικών ειδών για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού  έτους 2012  - 2013

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Πέλλας.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης, χαρτοσχολικών και λοιπών σχολικών ειδών για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού  έτους 2012  - 2013

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

Περίληψη διακήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Γιαννιτσών

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
Σελίδα 5 από 5