ΕΡΓΟ

"Κατασκευή του βαρυτικού αποχετευτικού δικτύου Πέλλας, καταθλιπτικών αγωγών Πέλλας και Νέας Πέλλας και αντλιοστασίου Νέας Πέλλας"

Προϋπολογισμός: 2.472.300,00  Ευρώ
με αναθεώρηση και ΦΠΑ)  

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις

ΕΡΓΟ

"Δίκτυο βαρύτητας οικισμού Καρυώτισσας και καταθλιπτικοί αγωγοί"
      

Προϋπολογισμός: 2.370.210,00 Ευρώ
(με αναθεώρηση και ΦΠΑ)   

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Διαγωνισμοί - Διακηρύξεις
Σελίδα 2 από 2