Η διαδικασία χορήγησης στους δικαιούχους των  Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού  Εκδρομικού Προγράμματος και δωρεάν παροχής βιβλίων  ξεκινάει την  Δευτέρα 29 Αυγούστου 2011 μέσω των Κ.Ε.Π.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών