Πέμπτη, 29 Νοέμβριος 2012 13:58

Κ.Ε.Π. του Δήμου Πέλλας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Π.

Διεθύντρια: Πάσχου Ευτυχία, τηλ. 2382350040
Προϊσταμένη Τμ. Εξυπ. Πολιτών: Δοκίδου Άννα, τηλ. 2382351318
Προϊσταμένη Τμ. Διεκπεραίωσης:Σαλαμάνη Δέσποινα, τηλ. 2382350023

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών