Τετάρτη, 25 Ιούλιος 2012 09:19

Πρόγραμμα "Τουρισμός για όλους"

«Τουρισμός για όλους»  Ε.Ο.Τ. 2012 – 2013

3 Αυγούστου 2012 - 31 Μαϊου 2013

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
Πέμπτη, 19 Ιούλιος 2012 08:38

Αρμοδιότητες των Κ.Ε.Π

Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)
 
Η Διεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)  είναι αρμόδια για  την παροχή διοικητικών πληροφοριών και τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των πολιτών από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της τελικής πράξης, σε συνεργασία με τις καθ΄ύλην αρμόδιες υπηρεσίες και σύμφωνα με τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου. Εσωτερικών.  
 
Στη Διεύθυνση υπάγονται διοικητικά και τα αποκεντρωμένα Γραφεία Κ.Ε.Π. σε επιμέρους δημοτικές ενότητες.

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών