Προστατευόμενες περιοχές

Στα όρια του Δήμου Πέλλας περιλαμβάνονται βιότοποι που προστατεύονται από διεθνείς ή/και εθνικές συμβάσεις. Πιο συγκεκριμένα εντός της Δημοτικής Ενότητας Κύρρου, στο βόρειο-βορειοδυτικό τμήμα του Δήμου Πέλλας έχει θεσμοθετηθεί Καταφύγιο Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) με ονομασία «Κρώμνη Γιαννιτσών» όπως τροποποιήθηκαν τα όρια με το ΦΕΚ 592/21-5-2001, με κωδικό Κ779, έκτασης 1501,067 εκταρίων.

Εντός του καταφυγίου σύμφωνα με την σχετική απόφαση, απαγορεύεται επ’ αόριστον η θήρα κάθε θηράματος και κάθε είδους άγριας πανίδας και γενικότερα οποιαδήποτε επιβάρυνση του περιβάλλοντος που θα μπορούσε να επηρεάσει την βιοποικιλότητα της περιοχής.

Επιπλέον, σημαντικές προστατευόμενες περιοχές είναι οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 και ειδικότερα οι:

  • Η Ζώνη Ειδικής Προστασίας (SPA) με ονομασία “ΟΡΟΣ ΠΑΪΚΟ, ΣΤΕΝΑ ΑΨΑΛΟΥ ΚΑΙ ΜΟΓΛΕΝΙΤΣΑΣ” και κωδικό GR1240009.
  • Ο Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (SCI) με ονομασία “ΟΡΟΣ ΠΑΪΚΟ” και κωδικό GR1240003.
  • Ο Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (SCI) με ονομασία “ΔΕΛΤΑ ΑΞΙΟΥ-ΛΟΥΔΙΑ-ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ-ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ-ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ” και κωδικό GR1220002 (συνολικής έκτασης 33676.35 ha) μικρό τμήμα του οποίο είναι εντός των ορίων του Δήμου στα ανατολικά.

Σημειώνουμε εδώ επεξηγηματικά πως το Δίκτυο Natura 2000 αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Οικολογικό Δίκτυο περιοχών, οι οποίες φιλοξενούν φυσικούς τύπους οικοτόπων και οικοτόπους ειδών που είναι σημαντικοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αποτελείται από δύο κατηγορίες περιοχών:

  1. τις «Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)» (Special Protection Areas - SPA) για την Ορνιθοπανίδα, όπως ορίζονται στην Οδηγία 79/409/EΟK “περί της διατηρήσεως των άγριων πτηνών“ και
  2. τους «Τόπους Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ)» (Sites of Community Importance - SCI), όπως ορίζονται στην Οδηγία 92/43/ΕΟΚ “για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της Άγριας Πανίδας και Χλωρίδας”.

 

Διαβάστηκε 16359 φορές
Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Φυσικό Περιβάλλον