Αστυνομικές Υπηρεσίες

- ΓΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ 100 και το 112.

- Για καταγγελίες σχετικές με θέμα δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος και οικονομικού εγκλήματος 11012.

 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

* Από τις 18-04-2014 η Αστυνομική Υποδ/νση καταργηθηκε κατ εφαρμογη του Ν. 4249/2014  (φεκ α 73) «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη».

 

ΑΣΤν: 2382022206, 2382084250rong>

/εύ/td>ΙΑΝΝΙΤΣΩΝ Από τις 18-04-2014 εύθυνση:/εύ/td>Ι΄ασΕλί!-- > ς <> < ουρΕε είυρtrong>Email:/εύ/td>ΙλΜ!-- eemΡΟΧτΑπem> Από τις 18-04-2014 εύθυνση:
Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 7, Τ.Κ 581 00, Γιαννιτσά
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
Φαξ: 2106991761
ΑΣΤΥ;

 

ΑΣΤΥ;

  < -->ς.: 2382084248rong>

Εθνι0, Γιαννιτσά
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
Φαξ: 210699176="backg853ύ εγκλήματος 11012.

 

ΑΣΤΥ="bac/stronξην: 2382024646, 2382084231ματος 11012.ΑΣΤΥ=ασΕλί!-- ού Σώκρ

: 2382084258ματος 11012.ΑΣΤΥ=ασΕλί!-- ας ρτασίη. <ό χρ: 2382084259ματος 11012.ΑΣΤΥ=ασίας, ανα: 2382084256ματος 11012.ΑΣΤΥ=ασΕλί!-- ι κοϵ Δη΅δ(φκής ουραρμού ασνσής ουρp>&n< --> Δ: 2382084255ματος 11012.ΑΣΤΥ=systemί!-: 2382084257ματος 11012.ΑΣΤΥ=sτσας, ΂ ολα \n '); //-->\n Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

Φαξ: 210699176="backg854d-color: #c0c0c0;>

 

ΑΣΤΥ="bac/stronξην: 2382084232#c0c0c0;>ΑΣΤΥ=ρμοbac/stronξην: 2382084266ματος 11012.ΑΣΤΥ=ασίας, ανα: 2382084264ματος 11012.ΑΣΤΥ=λήvascτροϼοbτυρ-τ doc Τά(φ Δ: 2382084264ματος 11012.ΑΣΤΥ=ασΕλί!-- ασκ. ουρp>&n< --> Δ΁-τystemί!-: 2382084263ματος 11012.ΑΣΤΥ=ασΕλί!-- > Emα pathwa Δ: 2382084262#c0c0c0;>ΑΣΤΥ=ασΕλί!-- αος καΝμόϺής ου: 2382084245, 2382084244ματος 11012.ΑΣΤΥ=ασΕλί!-- (ϴρκαΤυκ

Εθνι0, Γιαννιτσά
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
Φαξ: 210699176="backg854d-color: #c0c0c0;>

 

ΑΣΤΥ=> ΑΣΤΥ=ασίας, ανα: 2382084252#c0c0c0;>

Εθνι0, Γιαννιτσά
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
Φαξ: 210699176="backg850ronolor: #c0c0c0;>

 

ΑΣΤΥ="bac/stronξην: 2382023170, 2382084233ματος 11012.ΑΣΤΥ=ρμοbac/stronξην: 2382084237ματος 11012.ΑΣΤΥ=ασίας, ανα: 2382084234ματος 11012.ΑΣΤΥ=ασΕλί!-- "bac/stronξη ουρ> ΑΣΤΥ=systemί!-: 2382084239ματος 11012.ΑΣΤΥ=ασΕλί!-- > Emα pathwa Δ: 2382084238ματος 11012.ΑΣΤΥ=sτσας, ΂ ολα \n '); //-->\n Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. '); document.write(addy81706); docum33279' '&('<\/a>'); //-->\n '); //-->\n Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.
Φαξ:Διc0c0c0;ς 11012.

 

ΑΣΤΥ="bac/stronξην: 2382351244, 2382061510ματος 11012.ΑΣΤΥ=ασίας, ανα: 2382061510ματος 11012.ΑΣΤΥ=sτσας, ΂ ολα \n '); //-->\n Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

Φαξ:Διc0c0c0;ς 11012.

 

ΑΣΤΥ="bac/stronξην: 239 ' 4201, 239 ' 4655ματος 11012.ΑΣΤΥ=ρμοbac/stronξην: 239 ' 4651ματος 11012.ΑΣΤΥ=ασίας, ανα: 239 ' 4653ματος 11012.ΑΣΤΥ=ασΕλί!-- ού Σώκρ

: 239 ' 4652#c0c0c0;>ΑΣΤΥ=να Σ> < -->ς.: 239 ' 4661ματος 11012.ΑΣΤΥ=ασΕλί!-- (ϴρκαΤυκ ΑΣΤΥ=systemί!-: 239 ' 4663ματος 11012.ΑΣΤΥ=sτσας, ΂ ολα \n '); //-->\n Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

Φαξ:'); /ar path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy81706 = 'ay.giannitson' + '33279'; ttchaddy8'kwri' +dwrite(#addy8s.t#46;' +s101;nicp�'; #11133279' '.' + 'gr'; document.write('
Φαξ: c0;c0c0;ς 11012.

 

ΑΣΤΥ="bac/stronξην: 239 '-23668, 239 '-21029;c0c0;ς 11012.ΑΣΤΥ=ασίας, ανα: 239 '-21022#c0c0c0;>ΑΣΤΥ=ασΕλί!-- ipt ιο Δ: 239 '-21024ματος 11012.ΑΣΤΥ=ασΕλί!-- ί!΂" />: 239 '-21025ματος 11012.ΑΣΤΥ=ασΕλί!--Po" reS γ: 239 '-21026ματος 11012.ΑΣΤΥ=systemί!-: 239 '-21023ματος 11012.ΑΣΤΥ=sτσας, ΂ ολα \n '); //-->\n Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε.

Φαξ: c0;c0c0;ς 11012.

 

ΑΣΤΥ="bac/stronξην: 238 va8227ματος 11012.ΑΣΤΥ=ασίας, ανα: 238 va3 vaματος 11012.ΑΣΤΥ=ασΕλί!-- (ϴρκαΤυκ ΑΣΤΥ=sτσας, ΂ ολα s="itemBody"> FootitemTitl s="! Αυ

="bacργ΁ήσ 16975b> >ς.κο
<"itemBody">
Α="btes/peellaavicon.icdiv pnudi ηBackToTops
f="/?view=featured omine ή

itemθοfMLea -->
αξ:JsHost = ((window.location.prttdddaccord.com, { ({ ontentBody": "στpargnt1", ss="secBody": "στlevel1", eveal= ((: "900,h", mouseoverdeεύ2td>< ssτpsepev: true>< defaultexp id=d: [-1], clmust,loc:/a> >< animtedefault:/a> >< -> stenclate: true> toggBody": ["uToeBtedp < on, { :r input.bexp id=dέicer){}, c,locclose:r input.bontent,mές, slate,msuserνοvted){} }) tdddaccord.com, { ({ ontentBody": "στpargnt2", ss="secBody": "στlevel2", eveal= ((: "900,h", mouseoverdeεύ2td> ssτpsepev: true>< defaultexp id=d: []>< onlmust,loc:/a> >< animtedefault:/a> > -> stenclate: true> toggBody": ["", "oeBted_subp < on, { :r input.bexp id=dέicer){}, c,locclose:r input.bontent,mές, slate,msuserνοvted){} }) ddaccord.com, { ({ ontentBody": "στpargnt3", ss="secBody": "στlevel3", eveal= ((: "900,h", mouseoverdeεύ2td>< ssτpsepev: true>< defaultexp id=d: []>< onlmust,loc:/a> >< animtedefault:/a> >< -> stenclate: true> toggBody": ["", "oeBted_subp < on, { :r input.bexp id=dέicer){}, c,locclose:r input.bontent,mές, slate,msuserνοvted){} }) td>/ξ:/> imaryuls/searchστlevel1">rli: Befη-290 /> imaryclr"rli: Befη-469 /> imaryclr"rli: Befη-470 /> imaryclr"rli: Befη-471">rη μεκές-υποbac/sοonξ /δbς ρ ΂ ο-ύαγρλac/αζή>/> imaryclr"rli: Befη-741">rη μεκές-υποbac/sοonξ /η όκήτι-ϴbς ρ ΂ ον- em>.<- /> imaryclr"rli: Befη-740 stσά/> stσά/> imaryclr"rli: Befη-754" η μεκές-υποbac/sοonξ //ϱ τσΌ