Οθωμανικά Μνημεία

Επρόκειτο για ένα μονόχωρο κτίριο, το οποίο έφερε παράθυρο στην κάθε πλευρά του και καλυπτόταν με μολυβδοσκέπαστο θόλο κάτω από τον οποίο βρισκόταν η μαρμάρινη σαρκοφάγος του Γαζή Εβρενός.

Αποτελούν το παλιότερο τούρκικο μνημείο των Γιαννιτσών. Χρονολογούνται στα τέλη του 14ου αιώνα.

Πρόκειται για ένα σχεδόν τετράγωνο σε κάτοψη κτίσμα καλυμμένο με τρούλο, ο οποίος εδράζεται σε οκταγωνικό τύμπανο.

Πρόκειται για ένα πύργο τετράγωνης κάτοψης διαστάσεων 6Χ6 μέτρων που το ύψος του ξεπερνά τα 20 μέτρα.

Πρόκειται για ένα διώροφο, νεοκλασικής μορφολογίας κτήριο με διαστάσεις 15,20Χ12,30μ.