Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 13-03-2018

Γιαννιτσά, 09-03-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 6943
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τ