Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 5-11-2018

Γιαννιτσά, 01-11-2018
Αριθμ. Πρωτ.: 28796
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

1) Παπαδόπο