Πρόσκληση σε συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου στις 12-11-2019

Καλείστε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 12-11-2019, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 19:30΄, προκειμένου να συζητηθούν και ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω  θέματα της  Η.Δ., σύμφωνα με της διατάξεις του  ν. 3852/2010.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)    Έγκριση της με  αριθμ. 44/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη των Γιαννιτσών.
2)    Έγκριση της με αριθμ. 45/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στη δημιουργία θέσης βραχείας στάθμευσης στην οδό Βενιζέλου 184, στα Γιαννιτσά.
3)    Έγκριση της με αριθμ. 46/2019 απόφασης τυης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής , που αφορά σε αίτημα για χορήγηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ.
4)    Έγκριση της με αριθμ. 47/2019 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που αφορά στην τροποποίηση του άρθρου 8 του κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πέλλας..
5)    Τροποποίηση της με αριθμ. 6/2019 απόφασης του Δ.Σ Πέλλας ,που αφορά στον ορισμό μελών στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης μεταξύ Δήμου Πέλλας και Ελληνικό Δημόσιο- Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για την εκτέλεση του έργου:  Επισκευή της επιφανειακής στιβάδας(retoping) του υφιστάμενου συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Γιαννιτσών Νομού Πέλλας Π.Ε Πέλλας, πρ/σμού: 104.915,10 €
6)    Έγκριση ΄΄ Εισόδου – Εξόδου Οχημάτων ΄΄ επί δημοτικής οδού της εγκατάστασης « Πλυντήριο – Λιπαντήριο », ιδιοκτησίας Τεμπερεκίδη Αντωνίου .
7)    Συγκρότηση επιτροπής για την οριστική παραλαβή του έργου: Αποκατάσταση φθαρμένων οδοστρωμάτων Δήμου Πέλλας, Α.Μ 22/2017.
8)    Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου Δήμου Πέλλας.
9)    Έγκριση ή μη σύναψης σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πέλλας και της Cytop Α.Ε. Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία.
10)    Βράβευση των πρώτων αριστούχων μαθητών, των τριών τάξεων του Γυμνασίου Πέλλας, στη μνήμη των Χαράλαμπου και Έλλης Μακαρόνα.
11)    Αναμόρφωση πρ/σμού οικ. έτους 2019 του Δήμου Πέλλας.
12)    Έγκριση συναίνεσης για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών στις εγκαταστάσεις λατομείου στην Κοινότητα Πλαγιαρίου και τροποποίηση της σύμβασης εκμίσθωσης.
13)    Προσκύρωση δημοτικής έκτασης.
14)    Έγκριση υλοτόμησης και εκποίησης ξυλείας στην Κοινότητα Κρύας Βρύσης.
15)    Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021.
16)    Κοπή δένδρων
17)    Έγκριση της με αριθμ. 74/2019 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας.
18)    Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πέλλας για το 2020.

Εισηγητής από το 1ο μέχρι και το 9ο , και το 18ο  ο αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος.
Εισηγητής από το 10ο μέχρι και το 14ο θέμα ο αντιδήμαρχος κ. Φωκάς Ιωάννης.
Εισηγητές του 15ο θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Σεραϊδης Πέτρος και η Δ.Σ κ. Ζαφειρίου Ιωάννα.
Εισηγητής του 16ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Καραφυλλιάς Ανδρέας
Εισηγητής του 17ου θέματος ο πρόεδρος της ΔΗΚΕΠΑ Πέλλας κ. Επιτροπάκης Αθανάσιος.

 

Καλείστε στη συνεδρίαση, που θα γίνει στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  Πέλλας στις 12-11-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 21:30΄, προκειμένου να συζητηθεί και ληφθεί απόφαση για το παρακάτω θέμα της  Η.Δ, σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 266, 267  ν. 3852/2010 καθώς και  τις όμοιες του άρθρου 159 του ν.3463/2006.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

      Ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2020  του                           
      Δήμου Πέλλας.

       Εισηγητής του θέματος ο αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Φωκάς Ιωάννης. 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 541 φορές