Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 12-11-2019

Γιαννιτσά, 08-11-2019
Αριθμ. Πρωτ.: 30214
ΤΜΗΜΑ: ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Πληροφορίες: Γαρυφαλλιά Τσιφίδα                                                
Τηλέφωνο: 2382350892

 ΘΕΜΑ: "Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, στις 12-11-2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μεσημβρίας για την λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, 74 & 75 του  Ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Σύνταξη σχεδίου ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) Δ. Πέλλας οικονομικού έτους 2020
2. Κατάρτιση σχεδίου 10ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2019 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
3. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια: «Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπών υλικών συντήρησης εγκαταστάσεων για τις ανάγκες του Δ.Πέλλας έτους 2019»
4. Επικαιροποίηση της αριθ.223/2018  απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας
5. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις Δ.Πέλλας» Α.Μ.20/2018, Πρ/μού:600.000,00€
6. Έγκριση ή μη επικαιροποιημένων δικαιολογητικών για την υπογραφή της σύμβασης του έργου:«Κατασκευή ΕΕΛ Δημοτικής Ενότητας Κύρρου», Α.Μ.6/2013, Πρ/μού:3.181.306,97€»
7. Εξειδίκευση πίστωσης για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου στα Γιαννιτσά

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 627 φορές