Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δια τηλεδιάσκεψης στις 13-07-2021

 

Λαβόντες υπόψη την παράγραφο 1 του άρθρου 10 της με αριθμ. 11/11-3-2020 ΠΝΠ ( Α΄55) , σύμφωνα με την οποία, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ μπορεί να λαμβάνει χώρα δια τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο, σας καλούμε σε συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, την Τρίτη 13 Ιουλίου 2021, ώρα  19:30΄, για λήψη απόφασης επί των  παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

8ο Δ.Σ.

1) Έγκριση της με αριθμ. 186/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στη σύνταξη έκθεσης πεπραγμένων της, για το Β Εξάμηνο οικ. έτους 2020.

Εισηγητής του θέματος ο Αντιδήμαρχος κ. Φωκάς Ιωάννης.

 

9ο Δ.Σ.

1) Έγκριση της με αριθμ. 39/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά στη χωροθέτηση σημείων τοποθέτησης υπέργειων κάδων ανακύκλωσης στο πλαίσιο της πρότασης στο πρόγραμμα ΄΄ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη ΄΄ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άξονα Προτεραιότητας 14 ΄΄ Διατήρηση και Προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων ( ΤΣ) ΄΄ , ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής με τίτλο: Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης στο Δήμο Πέλλας.
2) Έγκριση της με αριθμ. 34/2021 απόφασης της ΕΠΖ που αφορά στην παραχώρηση θέσης στάθμευσης επί της οδού Αφων Παπαϊωάννου 23.
3) Τροποποίηση της με αριθμ. 139/2017 απόφασης του Δ.Σ Πέλλας , που αφορά στην παραχώρηση θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ.
4) Μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πέλλας.
5) Έγκριση ή μη Κατασκευαστικής Κ/ξιας για το έργο: Δίκτυο αναρρόφησης οικισμών Γαλατάδων, Καρυώτισσας , Α.Μ. 28/2012.
6) Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Επισκευή φράγματος Αθύρων, πρ/σμού: 73.645,52 € .Μ. 34/2019.
7) Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου: Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων – επέκταση δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Πέλλας.
8) Συγκρότηση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδού σε αγρόκτημα των Τ.Κ. Αραβησσού και Γυψοχωρίου του Δήμου Πέλλας, Α.Μ. 19/2017.
9) Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: Αντιπυρική προστασία Δήμου Πέλλας, Α.Μ. 18/2017.
10) Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Επισκευή της επιφανειακής στοιβάδας ( Rettoping) υφιστάμενου συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Στάδιο Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας, πρ/σμού: 104.915,10 € Α.Μ 25/2019.
11) Αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Πέλλας.
12) Έγκριση δικαιώματος υπεκμίσθωσης αγροτεμαχίου.
13) Εισήγηση της ΕΠΖ για τη διενέργεια Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Γιαννιτσών για το 2021.
14) Εισήγηση της ΕΠΖ για τη διενέργεια Ετήσιας Εμποροπανήγυρης Κρύας Βρύσης για το 2021 και της Γεωργικής Βιοτεχνικής Έκθεσης « Πέλλα AGRO 2021 »
15) Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών Υπαιθρίου Εμπορίου.
16) Χορήγηση άδειας δημόσιας κλειστής μικρής κολυμβητικής δεξαμενής.
Εισηγητής του 1ου,2ου 3ου ,13ου και 14ου , 15ου και 16ου θέματος , ο αντιδήμαρχος κ. Βουτσάς Χρήστος
Εισηγητής του 4ου θέματος η πρόεδρος της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής κα Ζαφειρίου Ιωάννα.
Εισηγητής από το 5ο μέχρι και το 10ο θέμα η Τ.Υ του Δήμου.
Εισηγητής του 11ου και 12ου θέματος ο αντιδήμαρχος κ. Φωκάς Ιωάννης.

2.Η τηλεδιάσκεψη θα διεξαχθεί με χρήση του συστήματος e:presence.gov.gr
3.Η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη με πλήρη χαρακτηριστικά (εικόνα και ήχο) μπορεί να γίνει με τις παρακάτω συσκευές:
α) Σταθερό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή ( Η/Υ) ( Desktop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο
και κάμερα.
β) Φορητό Η/Υ ( Laptop), συνδέοντας ακουστικά, μικρόφωνο και κάμερα ή με χρήση ενσωματωμένων, αν διατίθενται στη συσκευή σας.
γ) Android Tablet ή Apple Ipad
δ) Android Smartphone ή Apple Iphone.
4.Βασική προϋπόθεση για τη χρήση των παραπάνω συσκευών είναι η ύπαρξη ενεργούς σύνδεσης στο διαδίκτυο, στο χώρο από τον οποίο θα γίνει η συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη.
5.Αν δεν διατίθεται συσκευή ή δεν υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο , η συμμετοχή είναι εφικτή μέσω σταθερού τηλεφώνου, καλώντας σε αριθμό που θα υποδειχθεί από το Δήμο μας.
6. Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής στην αναφερόμενη συνεδρίαση , μπορούν οι δημοτικοί σύμβουλοι να απευθύνονται είτε με την αποστολή ηλεκτρονικής επιστολής (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. είτε με κλήση στον αριθμό τηλεφώνου 2382350808, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή τους στη συνεδρίαση.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστηκε 766 φορές