Αιτήσεις στο πλαίσιο της δράσης "Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2021-2022"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το ΚΕ.Κ.ΑΠ.Π.Α Δήμου Πέλλας ενημερώνει τους γονείς για την υπ. αριθμ. 9033/16-07-2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περιόδου 2021-2022.

H Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε., στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2021 - 2022»

Προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους

  • Μητέρες βρεφών, προ -νηπίων.
  • Άτομα (γυναίκες και άντρες) στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια των παιδιών ή και άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία.
  • Άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση.
  • Άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία είναι ανάδοχοι γονείς, με ενεργή αναδοχή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδόχων.

που επιθυμούν να φιλοξενηθούν τα τέκνα τους/άτομα που έχουν την κηδεμονία, σε δομές παροχής φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής.

Χρονοδιάγραμμα: Υποβολή αιτήσεων – Αποτελεσμάτων

Φάσεις Υποβολής Αιτήσεων - Αποτελέσματα

Ημερομηνίες

Υποβολή Αιτήσεων

19/7/2021 – 3/8/2021

Προσωρινοί Πίνακες Αποτελεσμάτων

9/8/2021

Υποβολή Ενστάσεων

10/8/2021 - 12/8/2021

Οριστικοί Πίνακες Αποτελεσμάτων

 13/8/2021

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά.

Στην εφαρμογή που θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα  της Ε.Ε.Τ.Α.Α. www.eetaa.gr.
Τα όποια δικαιολογητικά απαιτηθούν, θα αναρτώνται ηλεκτρονικά (upload) σε μορφή pdf.
Καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, ορίζεται η 3η/8/2021 και ώρα 23:59, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου που θα δίνεται αυτόματα.

Για κάθε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τις προϊστάμενες προσχολικής αγωγής του ΚΕΚΑΠΠΑ Δ. Πέλλας στα τηλ. 2382021313 - 2382028526 και στο 2382082815 για το βρεφικό τμήμα.

Ο Πρόεδρος του ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α Δήμου Πέλλας
Νικόλαος Βαλνάρης


Διαβάστηκε 840 φορές