Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου στις 9-1-2022

1) Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Πέλλας, στις 9 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00π.μ., σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Εκλογή μελών προεδρείου, οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του ν. 3852/2010 (Α΄87).

2) Η συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων στη δια ζώσης συνεδρίαση θα γίνει με την επίδειξη:

-  πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή
-  αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID -19 (PCR ή rapidtest).

Ο Προεδρεύων Δημοτικός Σύμβουλος
Επιτροπάκης Αθανάσιος

Διαβάστηκε 399 φορές