Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 28-3-2023

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, την Τρίτη 28 Μαρτίου 2023, ώρα 13:00, για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση μεταβολής ποσοστών συμμετοχής ΕΤΕπ και Τ.Π και Δανείων στη χρηματοδότηση έργων ενταγμένων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» τα οποία μεταφέρθηκαν στο  Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
2. Επικύρωση ή μη του υπ΄αριθ.πρωτ.:6357/16-3-2023 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Αρδευτικό δίκτυο περιοχής «ΣΥΚΙΕΣ» Δ.Κ. Γαλατάδων Δ.Ε. Μεγάλου Αλεξάνδρου Δ.Πέλλας», (προϋπολογισμού 356.407,80Ευρώ χωρίς το ΦΠΑ, Α.Μ.44/2018)
3. Έγκριση ή μη του αριθ.πρωτ.:6071/13-3-2023 πρακτικού-εισήγησης για τον διαγωνισμό του έργου «Ανόρυξη νέας γεώτρησης και κατασκευή δεξαμενής με δίκτυα μεταφοράς νερού και αντλιοστάσιο κατάθλιψης στην Τ.Κ. Εσωβάλτων, Δ.Ε. Κρύας Βρύσης» (Πρ/μός:424.000,00€ με το ΦΠΑ, Α.Μ. 1/2021)»
4. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας έτους 2023», Α.Μ.5/2023. Πρ/μού:111.368,05€
5. Αποδοχή της υπ΄αριθ.πρωτ.:22145/15-3-2023 απόφασης για ένταξη του έργου «Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο Δήμο Πέλλας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας 10ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δ.Πέλλας για ψήφιση»
6. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για το έργο «Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο Δήμο Πέλλας» (Α.Μ.9/2022, Πρ/μού:1.361.290,32€)
7. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Δράσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο Δήμο Πέλλας» (Α.Μ.9/2022, Πρ/μού:1.361.290,32€ προ ΦΠΑ)
8. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για το έργο «Αστική ανάπλαση στην περιοχή του ευρύτερου κέντρου πόλης των Γιαννιτσών» (Α.Μ.17/2022, Πρ/μού:10.970.000,00€ με ΦΠΑ 24%)
9. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο «Αστική ανάπλαση στην περιοχή του ευρύτερου κέντρου πόλης των Γιαννιτσών» (Α.Μ.17/2022, Πρ/μού:10.970.000,00€ με ΦΠΑ 24%)
10. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Πέλλας» (Α.Μ.30/2022, Πρ/μού:59.520.000,00€ με ΦΠΑ 24%)
11. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) του Δήμου Πέλλας» (Α.Μ.30/2022, Πρ/μού:59.520.000,00€ με ΦΠΑ 24%)
12. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πέλλας στην υποβολή της πρότασης «Social prescription of sport in smart cities»  στο πρόγραμμα URBACT IV
13. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Γιαννιτσών
14. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Καρυώτισσας
15. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Εσωβάλτων
16. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Αχλαδοχωρίου
17. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Κοινότητας Δυτικού
18. Καθορισμός των όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Οικολογικού πάρκου Κρυας Βρύσης
19. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής 399,42€ για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου στις Κοινότητες Αξού και Γιαννιτσών του Δ.Πέλλας
20. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής 3.665,69€ για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου διαφόρων Κοινοτήτων του Δ.Πέλλας
21. Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες αναβίωσης του εθίμου των αυγομαχιών στην Κρύα Βρύση
22. Εξειδίκευση πίστωσης για την διοργάνωση της 14ης Πανελλήνιας Πορείας Ελεύθερης Ιππασίας  στον Πλατανότοπο των Γιαννιτσών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 638 φορές