Πρόσκληση σε συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής στις 15-9-2023

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ο.Ε., στον 2ο όροφο, την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 13:00', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 9ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2023 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Εξειδίκευση πίστωσης για παροχή υπηρεσιών συντήρησης-υποστήριξης των συστημάτων πληροφορικής του Δήμου Πέλλας
3. Εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη δαπανών της αθλητικής διοργάνωσης «Δρόμος Θυσίας
4. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση του  3ου  Brevet Γιαννιτσών  «Οι γέφυρες του Αξιού»
5. Έγκριση πρακτικών αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Μεταφορά Ανακυκλώσιμων υλικών Δήμου Πέλλας σε Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών» (Α.Μ.15/2023, Πρ/μού:120.000,00€ προ ΦΠΑ.)
6. Έγκριση ή μη του υπ΄αριθ.:21777/6-9-2023 πρακτικού του διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας και των νομικών του προσώπων για τα έτη 2024-2026», Πρ/μός:4.044.794,00€ προ ΦΠΑ, Α.Μ.12/2023
7. Έγκριση ή μη πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Έγκριση ή μη πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑ Ο.Τ. Α5, Α6 ΚΑΙ Α7 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΤΣΙΝΑΡΛΙ ΤΗΣ Δ.Κ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ» (Πρ/μός:2.915.000,0€, Α.Μ.3/22)
8. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια εξοπλισμού Πράσινου Σημείου Γιαννιτσών Δήμου Πέλλας» (Α.Μ.  29/2018, Προϋπολογισμού 187.686,0€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)»
9. Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού του διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Πέλλας» Πρ/μός:475.806,45€ προ ΦΠΑ, Α.Μ.14/2023
10. Αποδοχή πρόσθετης χρηματοδότησης 123.968,02€ στο πλαίσιο της πράξης «Enhancing thw cross border wine experience for local development» με ακρωνύμιο  «wine-up»
11. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου στα Γιαννιτσά του Δήμου Πέλλας
12. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου στο Δ.Δ. Γιαννιτσών από οικοτροφείο Εποχή έως το αναψυκτήριο Αρένα
13. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για επέκταση φωτισμού οδικού δικτύου στην Κρύα Βρύση του Δήμου Πέλλας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε

ΣΤΑΜΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Διαβάστηκε 833 φορές