Ανακοίνωση για την εγγραφή παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς & Βρεφικούς Σταθμούς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Πέλλας ανακοινώνει στους γονείς και κηδεμόνες που επιθυμούν να εγγράψουν ή να επανεγγράψουν τα βρέφη/νήπιά τους στη δύναμη των Παιδικών - Βρεφονηπιακών - Βρεφικών Σταθμών του Δήμου Πέλλας για το σχολικό έτος 2024-2054, ότι η περίοδος υποβολής των αιτήσεων είναι από 10 Μαΐου μέχρι και 31 Μαΐου 2024, βάση του άρθρου 3 του πρότυπου κανονισμού λειτουργίας παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

Έντυπο αίτησης υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου Πέλλας (www.giannitsa.gr)

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά που αναφέρονται σ' αυτήν, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. .

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους εκάστοτε Βρεφικούς / Παιδικούς Σταθμούς.  

Οι δομές των Βρεφικών και Παιδικών Σταθμών που λειτουργούν  εντός του ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ  είναι οι παρακάτω :

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΕ.Κ.Α.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Α' ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)

2382021313

2382028526

Α' Παιδικός Σταθμός Γιαννιτσών

Κολοκοτρώνη 18

Γ' Παιδικός Σταθμός Γιαννιτσών

Στράντζης 16

ΣΤ' Παιδικός Σταθμός Γιαννιτσών

Εργατικές Κατοικίες

Βρεφονηπιακός Σταθμός περιοχής Αμπελιών
(για βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών)
Β' ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ - ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΛΕΜΟΝΑΚΗ - ΧΑΤΖΗΜΛΑΔΗ ΜΑΡΙΑ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)

 2382041226

Παιδικός Σταθμός Κρύας Βρύσης

 

Βρεφικός Σταθμός Κρύας Βρύσης
(για βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών)

Παιδικός Σταθμός Ακρολίμνης

Παιδικός Σταθμός Αγίου Λουκά

Παιδικός Σταθμός Γαλατάδων

Παιδικός Σταθμός Παλαιφύτου

Παιδικός Σταθμός Καρυώτισσας

Γ' ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΛΛΑΣ - ΚΥΡΡΟΥ

ΜΠΡΑΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)

 2382051246

Παιδικός Σταθμός Ν. Μυλοτόπου

Παιδικός Σταθμός Αραβησσού

Παιδικός Σταθμός Νέας Πέλλας

Παιδικός Σταθμός Αθύρων

Παιδικός Σταθμός Πέλλας

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΔΟΜΝΑ
(ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ)
 
Παναγιωτάκη 13

2382082815

2382027735

Βρεφικό Τμήμα
(για βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών)
Προνηπιακό Τμήμα (για προνήπια ηλικίας 2,5 ετών και άνω)
Βρεφικός Σταθμός Πενταπλατάνου (για βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών)
2382022030

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Δικαίωμα εγγραφής και επανεγγραφής βρεφών και νηπίων

1.α. Δικαίωμα εγγραφής στους δημοτικούς Βρεφικούς και Παιδικούς Σταθμούς έχουν όλα τα βρέφη/νήπια, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του άρθρου 3 της της αριθμ. 41087/29-11-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4249/5-12-2017, τεύχος Β΄, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής βρεφών/νηπίων, εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Βρέφη/νήπια που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες εγγράφονται στο Σταθμό, εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το βρέφος/νήπιο και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης σε πλαίσιο λειτουργίας του Βρεφικού ή Παιδικού Σταθμού.

Ειδικότερα, στους Παιδικούς Σταθμούς τα νήπια γίνονται δεκτά από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, επίσης γίνονται δεκτά και τα νήπια  που κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία εγγραφής.

Στους Βρεφικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά βρέφη ηλικίας 8 μηνών και  άνω, ενώ ισχύει εξίσου το ως άνω, δηλαδή επίσης γίνονται δεκτά και τα βρέφη που κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη ηλικία εγγραφής.

2. Τα εγγραφόμενα στους Βρεφικούς και Παιδικούς  Σταθμούς βρέφη/νήπια προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου, στον οποίο κατοικούν, χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα εγγραφής βρέφους/νηπίου που διαμένει σε όμορο δήμο, στην περίπτωση που υπάρχει κενή θέση ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ή εργασιακή  ανάγκη των γονέων.

3. Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα βρέφη/νήπια εργαζόμενων γονέων, τα βρέφη/νήπια των ανέργων και τα βρέφη/νήπια οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους (όπως βρέφη/νήπια ορφανά από δύο ή ένα γονέα, μονογονεϊκών οικογενειών, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, βρέφη/νήπια γυναικών που φιλοξενούνται στο δίκτυο δομών κατά της βίας των γυναικών, βρέφη/νήπια που προέρχονται από οικογένειες με μέλη με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κ.λπ.).

Οι αιτήσεις εγγραφής και επανεγγραφής υποβάλλονται από 10 Μαΐου μέχρι και 31 Μαΐου κάθε έτους και σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Στην περίπτωση που οι αιτήσεις για εγγραφή βρεφών/νηπίων στους Βρεφικούς/Παιδικούς Σταθμούς είναι περισσότερες από τις κενές θέσεις , τότε αυτές αξιολογούνται από την ορισθείσα επιτροπή βάσει των κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων των οικογενειών και εγκρίνονται τελικώς από την Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πέλλας.

Αίτηση  που  δε  θα  συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  θα μένει εκτός  διαδικασίας επιλογής. (Διότι δεν θα μπορεί να αξιολογηθεί και να γίνει η κατάταξη της με βάση τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια στα οποία στηρίζεται η μοριοδότηση)

Για την εγγραφή βρέφους/νηπίου στους Βρεφικούς/Παιδικούς Σταθμούς λαμβάνεται υπόψη η διεύθυνση κατοικίας ή εργασίας  του γονέα – κηδεμόνα, ώστε η κατανομή των βρεφών/νηπίων στους ως άνω Σταθμούς να γίνει χωροταξικά στο βαθμό που είναι  εφικτό.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

α) Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του βρέφους/νηπίου.

β) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του βρέφους/νηπίου, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης (για το οποίο υπάρχει και η δυνατότητα της αυτεπάγγελτης αναζήτησης).

γ) Βεβαίωση εργοδότη ότι και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι ή πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους, και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού).

δ) Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ, του γονέα ή των γονέων που είναι άνεργοι.

ε) Βεβαίωση υγείας του βρέφους/νηπίου συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του βρέφους/νηπίου.

στ) Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων οικονομικού έτους 2023.

ζ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που το Διοικητικό ή το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί απαραίτητο και θα σας ζητηθεί.

Για την εγγραφή βρεφών/νηπίων αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό, εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών, απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Για τις αιτήσεις επανεγγραφής υποβάλλονται εκ νέου όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση, αντί των υπό στοιχείο β) δικαιολογητικών, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση των γονέων που βεβαιώνει τη μη μεταβολή. Η αίτηση επανεγγραφής υπάγεται στο σύστημα μοριοδότησης και συνεπώς μοριοδοτείται.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. Για γονείς με παιδί ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω ή γονέα ΑμεΑ, με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.
2. Για βρέφος/νήπιο μονογονεϊκής  οικογένειας απαιτείται ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Για γονείς φοιτητές ή σπουδαστές απαιτείται βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών από τη Γραμματεία της Σχολής.
4. Για διαζευγμένους απαιτείται αντίγραφο διαζευκτηρίου (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης). Για γονείς σε διάσταση απαιτείται αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, καθώς και δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας, εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει.

- Οι άνεργες μητέρες, οι εργαζόμενες μητέρες στον ιδιωτικό τομέα, οι αυτοαπασχολούμενες μητέρες, οι εργαζόμενες μητέρες σε δημόσιο φορέα, παρακαλούνται να ενημερωθούν σχετικά για την ανακοίνωση πρόσκλησης συμμετοχής τους στο δωρεάν  ευρωπαϊκό  πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α στην ηλεκτρονική διεύθυνση (www.eetaa.gr)

 Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΜΑΓΓΟΣ


Διαβάστηκε 1306 φορές