Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής 21-5-2024

Καλείστε, όπως προσέλθετε σε συνεδρίαση, που θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας, Χατζηδημητρίου & Εθνικής Αντίστασης γωνία, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Δ.Ε., την Τρίτη 21 Μαΐου 2024, ώρα 13:30', για λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3852/2010.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Κατάρτιση σχεδίου 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δ.Πέλλας, οικονομικού έτους 2024 και εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για ψήφιση
2. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Προμήθεια υλικών άρδευσης για τις ανάγκες του δήμου Πέλλας έτους 2024» (Α.Μ.3/2024 Πρ/μού:68.165,73€ με
3. Επικύρωση ή μη πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Εργασίες ανακαίνισης για τον εκσυγχρονισμό των ΚΕΠ του Δήμου Πέλλας», Α.Μ. 6/2024, Πρ/σμού:251.093,63 ευρώ με ΦΠΑ
4. Έγκριση ή μη του πρακτικού ΙΙΙ για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο «Αντικατάσταση του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Καρυώτισσας, ΔΕ Μεγάλου Αλεξάνδρου, Δ.Πέλλας» (A.M.2/2024, Πρ/μος:805.000,00€ με το ΦΠΑ)
5. Έγκριση και παραλαβή  μελέτης εφαρμογής του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Κύρρου»
6. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «Οριζόντια σήμανση οδικού δικτύου Δ.Πέλλας»
7. Έγκριση υποβολής αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. από το πρόγραμμα μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών του ΟΑΕΔ  
8. Διάθεση  θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.  για την περίοδο 2024-2025
9. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δ.Πέλλας για την απομάκρυνση ή μη κενωθέντων περιπτέρων στην Δ.Κ. Κρύας Βρύσης
10. Έγκριση μετάβασης δημάρχου στην Αθήνα και εξειδίκευση πίστωσης δαπανών μετακίνησης
11. Τροποποίηση της αριθ. 271/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Δ.Πέλλας (λόγω αντικατάστασης μέλους σε επιτροπή παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2024)
12. Τροποποίηση της αριθ. 289/2023 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δ.Πέλλας (λόγω αντικατάστασης μέλους σε επιτροπή προμηθειών για το έτος 2024)
13. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση του 4ου περιβαλλοντικού-αθλητικού φεστιβαλ «Αγαπώ Λουδία»
14. Εξειδίκευση πίστωσης για συνδιοργάνωση εσπερίδας με θέμα «Παιδική προστασία-Αποϊδρυματοποίηση-Αναδοχή»
15. Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση της εκπαιδευτικής δράσης «Παιχνιδίζω»
16. Εξειδίκευση πίστωσης για προμηθεια ειδών δεξιώσεων για εθνικές και τοπικές εορτές
17. Εισήγηση στο Δ.Σ. Πέλλας για τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου ως προς τον καθορισμό κόκκινου περιγράμματος με το χαρακτηρισμό «Χώρος παρεκκλησίου εντός του χώρου πρασίνου στο Ο.Τ. 18 του ρυμοτομικού σχεδίου Πλαγιαρίου και καθορισμός όρων δόμησης σε αυτό
18. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δημοτικής Κοινότητας Εσωβάλτων
19. Έγκριση ή μη πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δημοτικής Κοινότητας Πέλλας
20. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δ.Κ. Γιαννιτσών
21. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για εκμίσθωση αγροτεμαχίων Δ.Κ. Αραβησσού
22. Εξειδίκευση πίστωσης και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για εργασίες ηλεκτροφωτισμού  στα Γιαννιτσά
23. Εξειδίκευση πίστωσης και έκδοση εντάλματος προπληρωμής για εργασίες ηλεκτροφωτισμού  στις Αμπελειές  Δ.Πέλλας
24. Διαγραφές κι εγγραφές νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πέλλας
25. Αποδοχή δωρεάς σχολικού εξοπλισμού από το 1ο ΕΚ Γιαννιτσών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε

ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Διαβάστηκε 405 φορές