Διακήρυξη διαγωνισμού "Δικτύων αποχέτευσης Δ.Ε. Κύρρου"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ       
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Aριθ. Πρωτ. : 71798/2013

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος  Πέλλας   προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με προσφορά με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 6 Ν. 3669/08)  για την εκτέλεση του έργου: "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΥΡΡΟΥ" προϋπολογισμού : 2.823.722,83  € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 03/12/2013, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Γιαννιτσών.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2382350841, FΑΧ: 2382029033, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κα Kαρυπίδου Σοφία.

 


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 3374 φορές