Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ασφαλτομίγματος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ               
Γιαννιτσά 29/08/2018
Aριθ. Πρωτ. : 21427

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Για την προμήθεια ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων του Δήμου Πέλλας, έτους 2018.

Ο Δήμαρχος Πέλλας

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά στο σύνολο των ειδών του προϋπολογισμού αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας ασφαλτομίγματος για τη συντήρηση φθαρμένων ασφαλτοστρωμένων δρόμων του Δήμου Πέλλας έτους 2018, προϋπολογισμού 49.600,00ευρώ με το Φ.Π.Α.24% . Κωδικός CPV: 44113620-7 «Άσφαλτος», Κωδικός NUTS:EL524 Νομός Πέλλας.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών) στο Δημοτικό Κατάστημα Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας, οδός Εθν. Αντίστασης & Χατζηδημητρίου.

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί φυσικά ή νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αναφέρεται στη διακήρυξη. Απαιτείται εγγύηση συμμετοχής αξίας 800,00 ευρώ που εκδίδεται από οποιαδήποτε αναγνωρισμένο πιστωτικό ίδρυμα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή το Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το γραφείο προμηθειών του Δήμου Πέλλας, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (πληροφ.: Σπουρτούδη Ιωάννα, τηλ. : 23823-50851, fax: 23820-25240, e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να το δείτε. ) καθώς επίσης και από την ιστοσελίδα του Δήμου: www.giannitsa.gr


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΜΚΟΣ

Διαβάστηκε 683 φορές