Διαδικτυακή Διαβούλευση Μέτρων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας Δήμου Πέλλας

Ο Δήμος Πέλλας έχει φτάσει στο τελικό στάδιο εκπόνησης του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Η ομάδα του Δήμου με την υποστήριξη του αναδόχου και σε συνεργασία με το δίκτυο εμπλεκομένων φορέων έχουν καταλήξει σε μια αρχική μορφή των μέτρων και παρεμβάσεων που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει ο Δήμος την επόμενη δεκαετία σχετικά με το σύστημα μετακινήσεων της πόλης. Στην προσπάθεια αυτή λήφθηκαν υπόψη:

• Τα συμπεράσματα της ανάλυσης της υφιστάμενης κατάστασης σχετικά με τη λειτουργία του δικτύου,
• Τα προβλήματα που ανέδειξαν οι φορείς κατά τη διάρκεια του συμμετοχικού σχεδιασμού
• Το τελικώς διαμορφωθέν σενάριο κινητικότητας που αναδείχθηκε μέσω της διαδικτυακής δημοσκόπησης από την τοπική κοινωνία.

Εσείς αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο σύνδεσμο της έρευνας και αφού μελετήσετε τα προτεινόμενα μέτρα, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που θα βοηθήσουν την ομάδα έργου να καταλήξει στην τελική μορφή των προτεινόμενων μέτρων και να διαμορφώσει κατάλληλα το περιεχόμενό τους.

Το πρώτο τμήμα της έρευνας περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τα επιθυμητά χαρακτηριστικά των προτεινόμενων μέτρων και το δεύτερο κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά του ερωτώμενου.

Σύνδεσμος έρευνας:

https://forms.gle/JPNY4mkaMTonjShx6

Στην προσπάθειά του ο Δήμος να διαμορφώσει το μέλλον της κινητικότητας στην πόλη, έχει ανάγκη την υποστήριξη και τη συμμετοχή όλων μας!

Χρήσιμες πληροφορίες για το προσχέδιο Μέτρων του ΣΒΑΚ Δήμου Πέλλας όπως και γενικά για την πορεία υλοποίησης του, μπορείτε να βρείτε στην πλατφόρμα του έργου:

https://svakdimoupellas.com/

Από το Γραφείο Τύπου

Διαβάστηκε 839 φορές